Шта су отворени подаци?

На овом месту ћемо покушати разјаснити термин отворених података. Отворени подаци су дефинисани дефиницијом отворености (Open Definition):

Отворено значи да свако може слободно приступити, употребити, модификовати и поново дистрибуирати неки садржај у било које сврхе. У најгорем случају услов може бити да предмет очува порекло и отвореност. Отворени подаци могу се слободно користити, мењати, и поново дистибуирати од било кога, за било коју сврху.

Пуна Дефиниција отворености прецизира шта ово значи. Сумирано најзначајније је следеће: про

  • Доступност и могућност приступа: Подаци морају бити доступни у целини, у најгорем случају по разумној цени и, у најбољем случају, да се могу преузети на интернету. Такође, подаци морају бити објављени у форми погодној за модификовање.
  • Поновна употреба и дистрибуција: Подаци морају бити објављени у форми која ће омогучити поновно коришћење и дистрибуцију, те комбиновање са другим скуповима података
  • Коришћење без огранићења: свако мора бити у стању да користи, поново употребљава и дистрбуира – не сме бити дискриминације у односу на област коришћења, у односу на лице или групу која користи податке. На пример не смеју да постоје ограничења која би спречавала комерцијалну употребу података или употребу за неке специфициране сврхе

Ако се питате зашто је толико важно да буде јасно шта отвореност у ствари значи и зашто се користи ова дефиниција, постоји једноставан одговор: интероперабилност.

Интероперабилност означава способност различитих система и организација да раде заједно. У нашем случају интероперабилност подразумева могучност употребе и комбиновања скупова података из различитих извора. Суштина отворених података јесте да се један скуп отворених података из једног извора може слободно и без значајнијих потешкоћа комбиновати са отвореним скуповима отворених података из других извора. Интероперабилност је апсолутно кључна за остваривање основних практичних предности отворености: драматично повећање могућности да се комбинују скупови података из различитих извора што надаље значајно доприноси повећању развоја нових производа и сервиса.

Која врста података може потенцијално постати отворена?

Све врсте података су потенцијално интересантнe да постану отворени подаци. Једина ограничења могу бити подаци који се односе на личнe podatke или подаци који се односе на националну безбедност.

Извор: Opendatahandbook