15 datasets

Испитивање земљишта 2005-2016. године

Овај сет података садржи податке који су настали испитивањем земљишта у урбаним срединама. Тренутно постоје подаци за четири града од 2005. до 2016. године који обухватају већи број параметара.