Kvalitet voda

Kvalitet voda za period 2003 -2017. godinu, dati po parametrima koji se mere. Agencija šalje setove podataka o kvalitetu vode prema Eionet servisu, i oni su za Srbiju dostupni na web lokaciji: http://cdr.eionet.europa.eu/rs/eea/wise_soe/wise4/

Data and Resources

Additional Info

Polje Vrednost
Last Updated May 28, 2019, 16:59 (CEST)
Kreirаno October 4, 2017, 19:59 (CEST)