3 datasets found

Тагови: животна средина

Филтрирај Резултате
  • Квалитет вода

    Квалитет вода за период 2003 -2019, дати по параметрима који се мере. Агенција шаље сетове података о квалитету воде према Eionet сервису, и они су за Србију доступни на web...
  • Мерне станице квалитет вода

    Подаци о мерним станицама за квалитет вода. Координате су дате у Gauss - Krüger-овoj пројекцији
  • Загађивачи воде

    Подаци о врстама и количинама емитованих загађујућих материја у воде из привредних субјеката који имају обавезу извештавања у складу са Правилником о методологији за израду...
You can also access this registry using the API (see Докуменатација API-ја).