Koncentracija polena od 2011. do 2016. godine

Aeropolen se skuplja kontinuiranom volumetrijskom metodom (Horst, 1952). Nakon kvalitativnog i kvantitativnog pregleda aeropolena rezultati su izraženi kao koncentracije (broj polenovih zrna u m3 vazduha). Granične vrednosti koncentracija za polene drveća i polene trava je 30 zrna/m3, dok je za polene korova 15 zrna/m3 vazduha.

Vrednosti za koncentraciju polena definišu: 1 = niska koncentracija 2 = srednja koncentracija 3 = visoka koncentracija 0 ili NULL = nije definisano

Vrednosti za tendencije polena definišu: 1 = u opadanju 2 = bez promena 3 = u porastu 0 ili NULL = nije definisano

Data and Resources

Additional Info

Polje Vrednost
Last Updated October 5, 2017, 11:01 (CEST)
Kreirаno October 5, 2017, 11:00 (CEST)