Kvalitet vazduha - neverifikovani satni podaci u realnom vremenu

Neverifikovani satni podaci o kvalitetu vazduha u realnom vremenu. Objavljeni su podaci koji pristižu direktno sa mernih stanica bez verifikacije od strane Agencije za zaštitu životne sredine.
Korisnici podataka moraju da navedu da je izvor podataka neverifikovan. Verifikovani setovi podataka se objavljuju na godišnjem nivou i dostupni su na ovom portalu.

Data and Resources

Additional Info

Polje Vrednost
Izvor http://www.amskv.sepa.gov.rs/
Održаvа Nikola Pajčin
Verzijа 0.1
Last Updated April 19, 2019, 12:10 (CEST)
Kreirаno June 16, 2018, 19:00 (CEST)