Kvalitet vazduha

URL: http://data.sepa.gov.rs/dataset/11104dfd-b110-4b25-b350-9253e9233b6b/resource/a8f71ec0-0a68-4d4f-8f37-ceabdcb98569/download/air_data.csv

Satna merenja kvaliteta vazduha. Svaki red predstavlja jednu vrednost izmerene komponente na jednoj stanici. Koristiti šifarnik stanica i šifarnik komponenti za više detalja.

Podacima se može pristupiti putem API-ja, uz definisanje dodatnih kriterijuma. Primeri:

Merna stanica u Kikindi, merenje 24.4.2019 u 6 ujutro, prvih 10 podataka

Beograd, Stari Grad, koncentracija PM10 na dan 24.april 2019

Ugrаđeno

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Data Dictionary

Column Type Label Opis
date_time timestamp
station_id numeric
component_id numeric
value numeric

Dodаtne informаcije

Polje Vrednost
Data last updated April 12, 2021
Metadata last updated June 20, 2018
Kreirаno June 20, 2018
Formаt CSV
Licencа Creative Commons Attribution
Datastore activeTrue
Has viewsTrue
Ida8f71ec0-0a68-4d4f-8f37-ceabdcb98569
Mimetypetext/csv
On same domainTrue
Package id11104dfd-b110-4b25-b350-9253e9233b6b
Revision idb1d458b6-8a15-4920-b023-e86e6a994440
Size25,9 MiB
Stateactive
Url typeupload