You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.

Квалитет ваздуха - неверификовани сатни подаци у реалном времену

Неверификовани сатни подаци о квалитету ваздуха у реалном времену. Објављени су подаци који пристижу директно са мерних станица без верификације од стране Агенције за заштиту животне средине. Корисници података морају да наведу да је извор података неверификован. Верификовани сетови података се објављују на годишњем нивоу и доступни су на овом порталу.

Подаци и Ресурси

Додатне информације

Поље Вредност
Извор http://www.amskv.sepa.gov.rs/
Одржава Elizabeta Radulović
Верзија 0.2
Последње измене март 23, 2023, 23:15 (CET)
Креирано јун 16, 2018, 19:00 (CEST)