Квалитет вода

Квалитет вода за период 2003 -2019, дати по параметрима који се мере. Агенција шаље сетове података о квалитету воде према Eionet сервису, и они су за Србију доступни на web локацији: https://cdr.eionet.europa.eu/rs/eea/wise_soe/wise6/

Подаци и Ресурси

Додатне информације

Поље Вредност
Последње измене јун 17, 2022, 14:49 (CEST)
Креирано октобар 4, 2017, 19:59 (CEST)