ПРТР регистар - Регистар великих извора загађивања

У сетовима података су приказана предузећа која су у потпуности испунила обавезу извештавања. Више информација о ПРТР регистру погледајте на сајту http://prtr.sepa.gov.rs/

" DA" значи да је обавеза извештавања испуњена за дати образац. " NE" значи да обавеза извештавања није испуњена за дати образац. "-" значи да не постоји обавеза извештавања за дати образац. Ознака, на пример, "10/8" (у колонама Образац 2, Образац 3 и Образац 4) представља број испуста или извора загађивања за које је требало доставити извештаје (10) / број испуста или извора загађивања за које је испуњена обавеза извештавања (8).

Подаци и Ресурси

Додатне информације

Поље Вредност
Последње измене март 26, 2022, 23:11 (CET)
Креирано октобар 4, 2017, 20:47 (CEST)