Загађивачи чврстим отпадом

Подаци о врстама и количинама генерисаног отпада из привредних субјеката који имају обавезу извештавања у складу са Правилником о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података http://www.sepa.gov.rs/index.php?menu=20168&id=18&akcija=showXlinked Количине су приказане у тонама.

Подаци и Ресурси

Додатне информације

Поље Вредност
Аутор Nikola Pajčin
Последње измене март 28, 2022, 15:20 (CEST)
Креирано октобар 4, 2017, 20:56 (CEST)