Загађивачи воде

Подаци о врстама и количинама емитованих загађујућих материја у воде из привредних субјеката који имају обавезу извештавања у складу са Правилником о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података http://www.sepa.gov.rs/index.php?menu=20168&id=18&akcija=showXlinked

Подаци и Ресурси

Додатне информације

Поље Вредност
Аутор Nikola Pajčin
Последње измене март 28, 2022, 15:16 (CEST)
Креирано октобар 4, 2017, 20:24 (CEST)