9 datasets found

Formats: CSV Tаgovi: zivotna sredina

Filter Results
 • Kvalitet vazduha - neverifikovani satni podaci u realnom vremenu

  Neverifikovani satni podaci o kvalitetu vazduha u realnom vremenu. Objavljeni su podaci koji pristižu direktno sa mernih stanica bez verifikacije od strane Agencije za zaštitu...
 • Zemljište

  U ovom setu podataka prikazane su metode koje su koristile laboratorije u ispitivanju parametara. Tabela se koristi tako da se dati parametar za određenu godinu i mesto...
 • PRTR Registar - Registar velikih izvora zagađivanja

  U setovima podataka su prikazana preduzeća koja su u potpunosti ispunila obavezu izveštavanja. Više informacija o PRTR registru pogledajte na sajtu http://prtr.sepa.gov.rs/ "DA"...
 • Ispitivanje zemljišta

  Ovaj set podataka sadrži podatke koji su nastali ispitivanjem zemljišta u urbanim sredinama. Trenutno postoje podaci za četiri grada od 2005. do 2016. godine koji obuhvataju...
 • Merne stanice kvalitet voda

  Podaci o mernim stanicama. Koordinate su date u Gaus-Krigerovoj projekciji
 • Zagađivači vazduha

  Podaci o zagađivačima vazduha za 2010-2015. godinu
 • Zagađivači čvrstim otpadom

  Podaci o vrstama i količinama generisanog otpada iz privrednih subjekata koji imaju obavezu izveštavanja u skladu sa Pravilnikom o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog...
 • Zagađivači vode

  Podaci o vrstama i količinama emitovanih zagađujućih materija u vode iz privrednih subjekata koji imaju obavezu izveštavanja u skladu sa Pravilnikom o metodologiji za izradu...
 • Kvalitet voda

  Kvalitet voda za period 2003 -2017. godinu, dati po parametrima koji se mere. Agencija šalje setove podataka o kvalitetu vode prema Eionet servisu, i oni su za Srbiju dostupni...
You can also access this registry using the API (see Dokumenаtаcijа API-jа).