9 datasets found

Tаgovi: zivotna sredina

Filter Results
 • Kvalitet vazduha - neverifikovani satni podaci u realnom vremenu

  Neverifikovani satni podaci o kvalitetu vazduha u realnom vremenu. Objavljeni su podaci koji pristižu direktno sa mernih stanica bez verifikacije od strane Agencije za zaštitu...
 • Квалитет вода

  Квалитет вода за период 2003 -2018, дати по параметрима који се мере. Агенција шаље сетове података о квалитету воде према Eionet сервису, и они су за Србију доступни на web...
 • Мерне станице квалитет вода

  Подаци о мерним станицама за квалитет вода. Координате су дате у Gauss - Krüger-овoj пројекцији
 • Методе испитивања земљишта

  У овом сету података приказане су методе које су користиле лабораторије у испитивању параметара. Табела се користи тако да се дати параметар за одређену годину и место...
 • ПРТР регистар - Регистар великих извора загађивања

  У сетовима података су приказана предузећа која су у потпуности испунила обавезу извештавања. Више информација о ПРТР регистру погледајте на сајту http://prtr.sepa.gov.rs/ "...
 • Испитивање земљишта

  Овај сет података садржи податке који су настали испитивањем земљишта у урбаним срединама. Тренутно постоје подаци за четири града од 2005. до 2016. године који обухватају већи...
 • Загађивачи ваздуха

  Подаци о загађивачима ваздуха
 • Загађивачи чврстим отпадом

  Подаци о врстама и количинама генерисаног отпада из привредних субјеката који имају обавезу извештавања у складу са Правилником о методологији за израду националног и локалног...
 • Загађивачи воде

  Подаци о врстама и количинама емитованих загађујућих материја у воде из привредних субјеката који имају обавезу извештавања у складу са Правилником о методологији за израду...
You can also access this registry using the API (see Dokumenаtаcijа API-jа).