1 dataset found

Tаgovi: животна средина

Filter Results
  • Kvalitet voda

    Kvalitet voda za period 2003 -2017. godinu, dati po parametrima koji se mere. Agencija šalje setove podataka o kvalitetu vode prema Eionet servisu, i oni su za Srbiju dostupni...