1 dataset found

Формати: XLSX

Филтрирај Резултате
  • Стање земљишта у урбаним срединама

    Подаци показују степен угрожености земљишта од хемијског загађења у урбаним срединама у периоду 2005-2021. године. Испитивање земљишта вршено је на локацијама у непосредној...